Schoolplan

Het Schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Dit Schoolplan van OBS Prins Willem-Alexander geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019 weer.

Door dit te beschrijven in een Schoolplan willen we in samenhang met andere beleidsdocumenten duidelijkheid bieden en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag, ouders en inspectie.

Het Schoolplan speelt een belangrijke rol in een voortdurend verbeteringsproces, waarin gezamenlijk stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen.

Download hier het schoolplan.

 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline