Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) van OBS Prins Willem-Alexander bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en 2 teamleden. Aan het begin van het schooljaar stellen zij de activiteitenkalender vast in overleg met de leraren. Per schooljaar komen zij ongeveer 6 keer bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden genotuleerd.

De OR organiseert de volgende activiteiten in samenwerking met hulpouders/klassenouders:
•     Traditionele feesten: Sinterklaas, Kerst, Pasen
•     Leidens Ontzet: Hutspotmaaltijd
•     Schoolreisje voor de kleuters
•     Schoolreisje voor groep 3 t/m 7
•     Schoolkamp voor groep 8
•     Kinderboekenweek
•     Diverse projecten
•     Theaterbezoek, excursies en musea
•     Bezoek Archeon groep 6
•     Sportactiviteiten en bijbehorende school-kleding controleren en wassen
•     Drankjes en snacks bij activiteiten zoals de avondvierdaagse, schoolreis etc.
•     Koffie schenken op ouderavonden

Hier kunt u het jaarverslag lezen 2020/2021

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de OR in de gelegenheid te stellen om al deze leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is deze bijdrage vastgesteld op €32,50 per leerling.
Het bedrag zal via het programma Schoolkassa worden geïncasseerd als u hiervoor toestemming geeft. 

Als u vragen of ideeën heeft, kunt u de leden van de OR altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: or@pwaleiderdorp.org 

De OR zal op regelmatige basis een stukje schrijven in de PWA-Nieuwtjes en financiële mededelingen worden via de schoolleider via Social Schools verstuurd of aan de leerlingen op papier meegegeven.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline